Priser Bedrift – Sol-tak

Sjekk pris og få tilbud for din bedrift

Solar Bedrift

Taktype

Type solcellepanel

Din Adresse

Antall (m2) på taket ditt

m2

Bestillinger kan kun gjøres med minst 27 m2

Oversikt

Prisoversikt

Dette er en estimert pris på solcelleanlegget inkludert montering. Du vil motta et konkret tilbud basert på informasjonen du har gitt oss. Reisekostnader og stillasleie tilkommer.